Välkommen till Årsmöte

Alla medlemmar i HABK – eller du som har för avsikt att bli medlem – och har
båt i Hovås småbåtshamn, hälsas hjärtligt välkommen till HABK:s Årsmöte
tisdagen den 2 april kl. 18.30 i Hovås Strandbars lokaler i Skeppargården längst
ner på Skepparvägen och alldeles vid infarten till Hovås-badet.

Årsmöte 2019 kallelse

Verksamhetsberättelse för 2018

Revisionsberättelse för 2018