Vaktinstruktion

  • Vakten startar när mörkret infaller, dock senast kl 21.00. Du avgör själv när vakten avslutas, men självklart ju längre dess bättre.
  • Undvik att gå vakt ensam, ring dina vaktkompisar. Telefonnummer finns i vaktstugan. Om du likväl väljer att gå ensam, använd alltid flytväst när du går ut på bryggorna.
  • Om du upptäcker en brottslig handling. Påtala detta vänligt men ingrip inte fysiskt eller verbalt! Du vet inte vem du möter.
  • Om du ser en båt som har problem. Ring ägaren. Vill du hjälpa till, dvs rätta till en förtöjning eller på annat sätt gå ombord på båten – gör aldrig detta när du är ensam. Tänk på att det kan vara kallt i vattnet och du har tunga kläder.
  • Anteckna alla avvikelser i loggboken, inte bara beträffande båtar utan också belysning, lösa bräder i bryggan mm samt när du påbörjade respektive avslutade vakthållningen.
  • Kan du inte av olika orsaker ta en vakt, anmäl dig för vakt vid ett annat tillfälle till din bryggvärd. Namnet och kontaktuppgifter till din bryggvärd finner du i vaktstuga. Ju fler vi är som går vakt – dess bättre.
  • Det finns ett antal flytvästar i vaktstugan – om du saknar egen.
  • Där finns också en ficklampa och ”gul väst”. Använd med fördel den gula västen när du går vakt!
  • Kom gärna med synpunkter – hur du tycker att vi kan förbättra vakthållningen. Vi kan alltid bli bättre.
 
Stort tack för din medverkan.
Styrelsen för HABK