Medlemskap

Här kan du registrera medlemskap i HABK. För själva hamnanläggningen och båtplatser så är det GREFAB som har hand om detta.

Medlem i HABK kan den bli som vill verka för klubbens målsättning och
förbinda sig att följa klubbens stadgar och ha anknytning till Hovås småbåtshamn
genom egen eller närståendes båtplats samt betalat medlemsavgift

Som medlem får Du tillgång till:

  • Tidningen Båtliv sex nummer per år
  • Förmånliga försäkringar för dig och din båt
  • Sjösäkerhetskurser
  • Digitalt medlemskort som ger förmånliga rabatter

Välkommen som medlem!

Medlemsansökan