Medlemskap

Här kan du registrera medlemskap i HABK eller ändra befintliga uppgifter.

Medlem i HABK kan den bli som vill verka för klubbens målsättning och
förbinda sig att följa klubbens stadgar och ha anknytning till Hovås småbåtshamn
genom egen eller närståendes båtplats samt betalat medlemsavgift

När registreringen är registrerad så skickas ett inbetalningskort får årsavgiften till uppgiven mailadress.
    Båtplats?
    JaNej    Hyr i andrahand
    JaNej