Medlemskap

Här kan du registrera medlemskap i HABK eller ändra befintliga uppgifter.

Registrera den som står för platsen enl GREFAB.

Betala in medlemsavgiften för 2021 på 200 kr till Plusgiro 172070-5 eller swisha till 1236272371 och skriv bryggplats och namn på innehavaren av platsen enl ovan i meddelandet så vi kan se vem som har betalt.
    Båtplats?
    JaNej    Hyr i andrahand
    JaNej