Organisation

Styrelse:

Namn Funktion Brygga Mail Tel
Claes Roxbergh Ordf. D 0703482673
Thomas Myrén Hamndagen   0708420491
Alf Härsjö Kassör FP 0705682014
Mats Jönsson Klubbmästare   0706765350
Håkan Larsson Bojarna   0703180072
Mikael Lexèn it o medlreg D 0313221155
Peter Berg proj.led. vakt   0703067054
Arne Johansson Suppleant F 0705293415
Henrik Norbäck Ledamot
F
0708809809

Övriga förtroendevalda:

Namn Funktion Brygga Mail Tel
Johan Taurell Roderbladet A 0708514705
Bosse Palmås Nya bryggorna G 0708525101

Revisor:

Namn Funktion Brygga Mail Tel
Ulf Bergendahl Revisor G 0707412223
Bosse Palmås Rev.suppl. G 0708525101

Valberedning:

Namn Funktion Brygga Mail Tel
Hans Frick Valberedning G 0708602044
Michael Abenius Valberedning   0734010430