Som medlem i Hovås Askims Båtklubb är du också medlem i Svenska Båtunionen – SBU – och Västkustens Båtförbund – VBF. Vad innebär det för dig?

SBU bildades 1928 och består idag av 23 båtförbund – varav VBF är ett – och två rikstäckande båtklubbar. Totalt är 917 båtklubbar – varav HABK är ett – och 184 000 medlemmar.

VBF består av 100 båtklubbar med 19 000 medlemmar på västkusten – från Strömstad till Halmstad.

Genom vårt medlemskap i SBU och VBF har du som medlem en hel del förmåner som bl.a.

  • Tidningen Båtliv sex nummer per år
  • Förmånliga försäkringar för dig och din båt
  • Sjösäkerhetskurser
  • Digitalt medlemskort som ger förmånliga rabatter

Och för klubben får vi ett kostnadseffektivt system för medlemsservice, stöd i miljöfrågor och juridiska tvister, fördelaktiga klubbförsäkringar samt olika utbildningar

Av din medlemsavgift till HABK på 200 kr betalade vi 2022 82 kr per medlem till SBU/VBF – en avgift som varit oförändrad sedan 2015. För 2023 är medlems- avgiften för SBU/VBF beräknad till 89 kr per medlem, en höjning vi klarar av utan att höja avgiften till HABK.

För att få en fullständig uppfattning om var ditt medlemskap innebär för dig finner du två länkar på HABKs hemsida till SBU och VBF i huvudmenyn under “Länkar”. Ägna gärna en stund åt deras hemsidor och upptäck alla förmåner du har som medlem i SBU/VBF!