Välkommen till årsmöte

Alla medlemmar i HABK hälsas hjärtligt välkommen till HABK:s Årsmöte
tisdagen den 18 april kl. 18.30 i Hovås Golfkrog.

Anmäl dig senast den 12 april på 

Årsmöteshandlingar och kallelse återfinns här