Bastuprojektet läggs i malpåse.

Bastuprojektet läggs i malpåse och inbetalda medlemsavgifter återbetalas med avdrag för gjorda utlägg.

Den 29/8 hade HABK bastu sektion ett möte för att diskutera förutsättningarna för projektet att uppföra en bastu med soldäck med vind och vågskydd på piren (A-bryggan) i Hovåshamnen.

Grefab har innan sommaren inkommit med ett flertal nya krav och villkor, som påverkar genomförandet av projektet. Framförallt då Grefabs vägran att tillåta några andra än Grefab-kunder att bli medlemmar i bastun, vilket medför att vi inte kommer att kunna rekrytera de ca 300-400 medlemmar som är nödvändiga för att finansieringen ska gå ihop. 

Efter långa diskussioner enades mötet om att det inte är möjligt att fullfölja bastuprojektet med soldäck och det länge efterfrågade vind-och våg skyddet. Projektet läggs i ”malpåse”.

Med anledning av ovanstående kallades alla som betalt medlemsavgift i till ett informationsmöte den 12/9 där ovanstående beslut diskuterades.

Efter mötet skickades ett mail till samtliga betalande medlemmar med begäran om nedanstående uppgifter för återbetalning.

  • Namn:
  • Kontonummer (inkl clearingnummer):
  • Mailadress:
  • Mobilnummer:
  • Båtplats nummer:

Om du inte redan har skickat ovanstående uppgifter vänlige skicka dem till

Medlemsavgifterna kommer att börja återbetalas under början av oktober.

Det är HABK styrelse förhoppning att längre fram kunna starta upp ett nytt projekt med ambitionsnivå och budget som passar alla intressenter i detta så spännande och efterlängtade initiativ.

Med vänlig hälsning

Johan Taurell