HABKs Bastu, bad, soldäck och vindskydd – Projektinformation juni 2022

Det nya bygglovet är nu så gott som i hamn! Vi har från berörda myndigheter fått ett godkännande för en lösning av vårt VA samt den nya placeringen av bastun längre in på piren. Då vi kommer att arrendera marken på piren för bastun och badplatsen gemensamt med GREFAB måste vi ha ett formellt godkännande i deras styrelse. Detta förväntas vi att få på deras nästa styrelsemöte den 9:e juni. Först med detta godkännande får vi bygglovet formellt godkänt.

Som vi informerade om i mars har vi hittills två grupper som är prioriterade för medlemskap i bastun.

Grupp1: första prioritet, är Grefab-kunder med brygg plats eller land plats samt vinter plats i Hovåshamnen

Grupp 2: andra prioritet, är samtliga övriga Grefab-kunder, t ex den som hyr en båtplats i någon annan Grefab-hamn

I Grupp 1 har vi fått in ca 100 betalande medlemmar. I grupp 2 har vi fått in drygt 10 intresse-anmälningar.

För att få ekonomi i projektet med nuvarande ambitionsnivå krävs drygt 200 medlemmar för att få rimliga kontantinsatser och årsavgifter. Vår plan är att öppna upp för medlemskap i en tredje grupp (prioritet 3) för båtägare med andrahandskontrakt i Hovåshamnen samt till boende i GREFAB-kommuner. Detta kräver Grefabs godkännande på styrelsemötet den 10:e juni. Totalt har vi idag ca 50 intresseanmälningar från denna grupp.

En kallelse till ett informationsmöte före midsommar kommer att skickas ut till alla som betalt anmälningsavgiften. På mötet kommer bastugruppen att informera om status i projektet, handlingsplan framöver samt vilka beslut som togs i Grefabs styrelse och konsekvenser av dessa. Om Grefab motsäger sig att vi tar in medlemmar från det som beskrivs som grupp 3, så måste vi på mötet diskutera ambitionsnivån för projektet. Information från mötet publiceras på habk.se och via mejl.

Till dess, trevlig midsommar! /Johan Taurell