Välkommen till årsmöte

Alla medlemmar i HABK  hälsas hjärtligt välkommen till HABK:s Årsmöte
tisdagen den 26 april kl. 18.30 i Hovås Strandbars lokaler i Skeppargården längst
ner på Skepparvägen och alldeles vid infarten till Hovås-badet.

Anmäl dig senast den 19 april på 

Årsmöteshandlingar och kallelse återfinns här