HABKs Bastu, bad, och soldäck – Projektinformation mars 2022

Vi har hittills tagit emot ca 100 anmälningar för medlemskap i HABK:s planerade bastu,
bad och soldäck från förstahandshyrestagare av båtplats i Hovåshamnen. Och efter detta
har vi från Grefab fått mer precisa ramar för vilka grupper som ska ges förtur. Grupp 1,
dvs första prioritet, är förstahandshyrestagare som ovan samt övriga Grefab-kunder i
Hovåshamnen, t ex den som hyr en vinterplats eller landplats på sommaren. Grupp 2,
dvs andra prioritet, är samtliga övriga Grefab-kunder, t ex den som hyr en båtplats i
någon annan Grefab-hamn. På habk.se finns uppdaterad information och villkor för
anmälan. Varmt välkomna alla som ännu inte anmält sig!

Ett moment som tyvärr tagit mer tid än vi önskat är frågan angående VA på piren. Vi har
behövt utreda flera olika alternativ och hoppas att detta snart ska kunna klarläggas. Till
god hjälp har vi här Claes Roxbergh, ny funktionär i HABK:s bad- och bastuprojektgrupp
som har börjat med att särskilt engagera sig i denna fråga.

En annan förändring är att undertecknad; Johan Löfgren, nu lämnar bad- och
bastuprojektgruppen efter att ha bildat den 2019 och sedan dess varit ordförande. Vi
har haft ett mycket positivt och konstruktivt samarbete i gruppen under åren och jag
känner att tidpunkten nu är rätt för att lämna över stafettpinnen. Jag kommer dock
fortsatt vara ledamot i HABK:s styrelse och på så vis följa projektet.

Projektgruppen, som fortsättningsvis består av Janerik Dimming, Annica Eéen, Mats
Nordén, Christer Nordström, Claes Roxbergh, Johan Taurell och Jonas Wimmerstedt,
återkommer med löpande information om projektet på habk.se, via mejl till anmälda och
på HABK:s årsmöte.

Johan Löfgren