HABK Bastu, bad och soldäck. Projektinformation januari 2022

Vi har tagit emot många anmälningar för bastumedlemskap från hyrestagare av båtplats i Hovåshamnen (dvs innehavare av förstahands hyresavtal med Grefab för båtplats i Hovåshamnen) vilka har förtur. Nu tar vi nästa steg i planen och vill erbjuda medlemskap till en större krets. Avgränsningar, turordning etc kommer att definieras efter samtal med Grefab och beslut av deras styrelse i början av februari 2022.
 
Om du är intresserad är du välkommen att redan nu anmäla ditt intresse, utan förbindelser, genom att skicka ett mejl till med namn, bostadsadress och telefon. 
 
Vi återkommer under vintern med mer information efter våra kontakter med Grefab. Dessa berör även utformning, byggnationsfrågor, nyttjanderättsavtal som måste upprättas med mera. Vi har en positiv dialog med dem.
 
Vänliga hälsningar från projektgruppen 
 
Janerik Dimming   Annica Eén   Johan Löfgren   Mats Nordén   Christer Nordström   Claes Roxbergh   Johan Taurell  Jonas Wimmerstedt