HABKs bojar vid St Klockeskär / St Kläholmen i Askimsviken

Efter två avslag på HABKs ansökan om strandskyddsdispens från Stadsbyggnadskontoret för tre bojar i viken vid St Klockeskär/ St Kläholmen och två avslag från Havs- och Vattenmyndigheten (HAV) fick vi ett godkännande från bägge myndigheterna under hösten 2020 och kunde tack vare ett sk LOVA-bidrag (Lokalt Vattenvårdsprojekt) beställa bojarna hos Svenska Kryssarklubbens Hamn- och Ankarplatskommitté (HAK). De ”byggdes” under våren 2021 och kom på plats lördagen den 8 maj. LOVA-bidraget på 48 000 kr betalades ut med 36 000 i samband med beslutet och resten betalas ut när projekttiden gått ut om tre år. För HABKs del blev kostnaden 9 000 kr per boj!

Syftet med bojarna är att skydda de känsliga och viktiga ålgräsängarna genom att upp till 9 båtar – tre båtar per boj – inte behöver ankra utan ligger tryggt och säkert vid bojarna. Och så här beskriver HAV ålgräsängarnas betydelse;

Ålgräsängar har en unik ekologisk roll i svenska hav. De är viktiga livsmiljöer för ett stort antal marina djur och växter, och fungerar som barnkammare åt arter som torsk och strandkrabba. Ålgräsängar är idag en hotad naturtyp som omfattas av ett åtgärdsprogram.

Ålgräsängar är en globalt hotad biotop som har minskat kraftigt de senaste 50 åren. I Bohuslän har ålgräsets utbredning minskat med cirka 60 procent sedan1980-talet. Även om åtgärder har minskat övergödningen av Västerhavet och vattenkvaliteten har förbättrats i många kustområden, har det inte skett en generell återhämtning av ålgräs. Istället fortsätter förlusten av ålgräs i vissa områden.

Och för HABKs bojar gäller följande ”ordningsregler”:

– Bojarna är till för medlemmar i HABK och gäster

– Båt får ligga i max 24 timmar

– Varje boj klarar tre ”normalstora” båtar på totalt deplacement av 10 ton

– Gäst som utnyttjar bojarna får gärna swisha ett gästbidrag på 100 kr till 1236272371 så att HABK kan finansiera flera bojar som skyddar ålgräset.

– Gäst som ligger vid en av de tre HABK-bojarna har inte rätt att vägra HABK-medlem att lägga sig i aktern på gästen med väl tilltagen förtöjningslina!