Synpunkter på Grefabs Samrådsunderlag

Synpunkter på Grefabs Samrådsunderlag av den 30 sept. 2020 avseende förslag på ersättning av bryggor i Hovås småbåtshamn.

Hovås Askims Båtklubb – HABK – med drygt 400 medlemmar erhöll den 30 september 2020 ett Samrådsunderlag avseende förslag att ersätta de ”konstaterat dåliga bryggorna” B till och med E i Hovås småbåtshamn. Eftersom dessa bryggor kan dateras till sent 1950-tal har HABK i flera år påtalat deras undermåliga skick – förra året brast till exempel två balkar och vid en ”liten kuling” från t.ex. NV gungar bryggorna betänkligt. De är också så smala att båtägare som använder de nya handkärrorna nästan inte kan passeras av andra båtägare.

Så HABK välkomnar beslutet att ersätta dessa bryggor – och de allra flesta av våra medlemmar som lämnat in sina synpunkter är också positiva till en lösning med flytbryggor, även om några medlemmar som tagit del av Samrådsunderlaget har en del synpunkter och frågor som lämnas nedan. Totalt har det inkommit ca 20 medlemmars synpunkter vilka kan sammanfattas i följande punkter;

  • Finns det någon konsekvensanalys avseende kostnader för andra typer av bryggkonstruktioner, tex pålar av annat material än trä som tex betong eller klädda stålpålar?
  • Bra att området för de nya bryggorna muddras men är inte ”avtalsdjupet” 2.5 meter? Gäller det avtal man har nu beträffande djup, bredd och längd även för Y-bommarna?
  • Även övriga delar av hamnen behöver också muddras, tex mellan inre delarna av ytan mellan F, G och H-bryggorna samt vid J-bryggan
  • Vad är livslängden för betong-bryggor i saltvatten? Har inte tex betongpålar i Björlanda Kiles småbåtshamn fått skydd av rostfria plåtar till betydande kostnader?
  • Dessa bryggor är mycket känsliga för ”inbäring av sjö” från framförallt NV och vi kan konstatera att de tvärs placerade flytbryggorna på nockarna säkert kommer att göra nytta. Frågan är om de är tillräckligt långa för att bryta inbäringen.
  • Enligt planritningen på sidan 13 tycks det vara flera långa Y-bommar mot syd och kortare mot norr – vi skulle hellre se att de större båtarna ligger norr på flytbryggorna och de mindre båtarna syd på flytbryggorna
  • Idag är avståndet mellan båtplatserna på piren (A-bryggan) och båtplatserna på B-bryggan väldigt litet. Det är vår förhoppning att det rättas till med de nya bryggorna.
  • Några båtägarte har efterlyst en förlängning av stenpiren för att ytterligare förhindra inbäringen. Är dessa tidigare planer fortfarande aktuella?
  • Kommer flytbryggorna att skugga botten så att botten inte syresätts som vid konventionella bryggor? Hur ser det ut under P-bryggan som ju är en flytbrygga?
  • Kommer anslutning till land att lösas med trappor eller landgångar som lutar?

 

Sammanfattningsvis är styrelsen i HABK positiv till detta förslag och hoppas att de gamla och utslitna bryggorna inte kollapsar innan de nya förhoppningsvis är på plats under det andra kvartalet 2023.

För HABKs styrelse

Janerik Dimming, Ordf.

Hovås småbåtshamn_samrådsunderlag inkl. ritningar