Svenska Sjös försäkring för alla medlemmar i HABK

Till Hovås Askims Båtklubb

Genom sin anslutning till Svenska Båtunionen har båtklubben
automatiskt en båtklubbsförsäkring i Svenska Sjö AB i samarbete med
Trygg-Hansa. Försäkringsbrevet bifogas här. Passa på att se över
båtklubbens försäkringsbehov och ta kontakt med Svenska Sjö för att
undvika onödiga dubbelförsäkringar.

Båtklubbsförssäkringen ger ett bra grundskydd, men fördelaktiga
tilläggsförsäkringar finns att teckna för de klubbar som har större
anläggningar eller mer omfattande verksamhet.

Läs mer om Svenska Båtunionens båtklubbsförsäkring här:
https://batunionen.se/dokument/information-om-batklubbsforsakringen-via-svenska-sjo-2020/
[1]

Kontakta Svenska Sjö här: https://svenskasjo.se/kundservice/ [2]

Vänliga hälsningar
Svenska Båtunionen

eu

Patrik Lindqvist

Svenska Båtunionen

+46 8 545 859 64

Links:
——
[1] https://batunionen-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1ijgGw_YxcQuajv4bB4CNxH0J96KvDqhMeZWy1KMj7oI-2102127047&key=YAMMID-43776106&link=https%3A%2F%2Fbatunionen.se%2Fdokument%2Finformation-om-batklubbsforsakringen-via-svenska-sjo-2020%2F
[2] https://batunionen-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1ijgGw_YxcQuajv4bB4CNxH0J96KvDqhMeZWy1KMj7oI-2102127047&key=YAMMID-43776106&link=https%3A%2F%2Fsvenskasjo.se%2Fkundservice%2F

Svenska Sjö försäkringsbevis SBU