Uppskjutet Årsmöte

HABKs styrelse har, efter det att vi fått en hel del avanmälningar, beslutat att skjuta upp vårt Årsmöte som skulle ägt rum tisdagen den 31 mars kl 18.30 på Golfkrogen. Enligt våra stadgar skall Årsmötet hållas i mars eller april och beroende hur Corona pandemin utvecklas siktar vi på att hålla Årsmötet i slutet på april – och kanske utomhus… Om detta heller inte går att genomföra kommer vi att kalla till ett Årsmöte i höst.