Som medlem i Hovås Askims Båtklubb är du också medlem i Svenska Båtunionen – SBU – och Västkustens Båtförbund – VBF. Vad innebär det för dig?

SBU bildades 1928 och består idag av 23 båtförbund – varav VBF är ett – och två rikstäckande båtklubbar. Totalt är 917 båtklubbar – varav HABK är ett – och […]