Välkommen till årsmöte

Alla medlemmar i HABK hälsas hjärtligt välkommen till HABK:s Årsmöte
tisdagen den 17 april kl. 18.30 i Hovås Strandbar.

Anmäl dig senast den 11 april på 

Årsmöteshandlingar och kallelse återfinns här