Årsmöte

Styrelsen har beslutat att hålla det uppskjutna Årsmötet utomhus hos Strand-baren nere vid Hovås-badet
                                             Måndagen den 7 september kl 19.00
Vi kommer inte att ha någon extern gäst utan koncentrera mötet på den enligt stadgarna föreskrivna dagordningen – olika val, föredragning av verksamhets- och revisionsberättelse (läs dem gärna på hemsidan), fastställande av resultat- och balansräkning samt ev. beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. Kallelse kommer att skickas ut via mail.