Välkommen till Hovås Hamndag den 2 september

Efter förra årets välbesökta hamndag har Sjöräddningssällskapet i Hovås, Askims Sjöscoutkår och Hovås Askims Båtklubb beslutat att arrangera en ny hamndag söndagen den 2 september mellan klockan 13 och 16. Vi kommer att bjuda in dem som var med förra året, det vill säga Grefab, Båtsamverkans-polisen, Kustbevakningen, Sjöpolisen, Brandförsvaret i Västra Frölunda och hoppas också på nytt få se Sjöfartsverkets nya helikopter agera. Syftet med dagen är att dels att visa upp och informera om dem som normalt finns i hamnen med sina ordinarie verksamheter, dels att visa upp dem som dyker upp om olyckan är framme. Vi kommer denna gång att satsa mera på tidssatta aktiviteter i form av exempelvis sjöräddningsövningar, prova på seglingar i scouternas giggar, brandsläckning och respektive organisation kommer att demonstrera sina utrustningar. Vi kommer också att satsa på ”mat och musik” och något kul för både små och stora barn samt givetvis en spännande poängpromenad. Information om vårt stora projekt – byggande av ett Båtlivshus som primärt blir en ändamålsenlig stationsbyggnad för Sjöräddningssällskapet i Hovås men också kommer att innehålla lokaler för Scouterna och HABK och kommer att innebära en ökad gemenskap i hamnen och möjlighet att öka intresset för båtlivet över generationsgränserna.

Så notera redan nu Hovås Hamndag i din almanacka/telefon/padda som äger rum SÖNDAGEN DEN 2 SEPTEMBER KL 13 – och som är en aktivitet för hela familjen!

S/R Hovås, Sjöscouterna, HABK