Styrelsens förslag till förbättringsåtgärder

Här kommer styrelsens lista över stora och små åtgärder som behöver göras i Hovåshamnen 2018 till 2022 för att behålla och förbättra hamnens värde samt skapa
mera kundvärde.

Åtgärder i Hovåshamnen 2018 till 2022